Dotazník spokojnosti klienta

    Ak ste obdržali tento dotazník, znamená to, že ste úspešne obdržali mnou vlastnoručne napísaný článok, ktorý bol z Vašej strany schválený. Keďže teda ide o vzájomnú spoluprácu, na oplátku chcem teraz niečo ja od Vás - kúsok Vášho času.

    Prečo dotazník vyplniť?

    Vyplnením tohto dotazníka mi najlepšie pomôžete pochopiť moje silné, ale najmä slabé stránky - stačí mi k tomu Vaša 100 % úprimnosť. Dotazník sa skladá z 10 otázok, ktorého vyplnenie Vám nezaberie viac ako 3 minúty. Vopred Vám teda ďakujem za Váš čas! Verím, že týmto sa naša spolupráca ešte nekončí 🙂

    1.) Ako ste sa o mne dozvedeli?