Jazdecká licencia – všetko, čo potrebujete vedieť

17 marca, 2023 • Jazdectvo • 2931

Jazdecká licencia nie je potrebná v rámci hobby jazdenia, dokonca ju nepotrebujete ani k vychádzkam v prírode. Jazdecká licencia jazdca oprávňuje zúčastňovať sa súťaží. K tomu, aby ste jazdeckú licenciu získali, budete musieť zložiť skúšku základného výcviku jazdca. Tá pozostáva z teoretickej a praktickej časti, kde preukážete svoje schopnosti. Ide o pomerne náročný a zdĺhavý proces, ktorého výsledok stojí naozaj za to!

Kto sa môže prihlásiť na skúšky?

V podstate každý, kto má o profesionálne jazdectvo záujem. Podmienkou však je dovŕšiť vek 9 rokov a merať aspoň 140 cm. Pre úspešné prihlásenie sa na skúšky však budete potrebovať trénera, ktorý spadá pod oficiálne zaregistrovaný jazdecký klub, v ktorom samotná skúška prebehne.

Ako sa prihlásiť?

Všetko, čo k prihláseniu na skúšku budete potrebovať, je registrovaný tréner, dôkladná príprava, predpísané pomôcky a riadne vyplnená prihláška (pod článkom), ktorej súčasťou musí byť aj lekárske potvrdenie o vašom priaznivom zdravotnom stave.

Cena lekárskeho potvrdenia sa pohybuje od 20 eur do 40 eur. Zápisné ku skúške je ďalších 20 eur.

Potreby ku skúške

 • písacie potreby;
 • kôň;
 • kompletná jazdecká výstroj (podľa článku 127 Všeobecných pravidiel SJF);
 • osobné číslo, ktoré pridelí organizátor v rámci prezentácie.

Obsah teoretickej skúšky

Čo sa týka teoretickej skúšky, prihliada sa najmä na preukázanie všeobecných znalostí, medzi ktoré patrí napríklad anatómia koňa, preprava koní, kŕmenie, napájanie a celková starostlivosť o kone, výstroj jazdca a koňa, základy prvej pomoci, úrazy a choroby koní či podkúvanie koní.

Teoretická skúška pozostáva z písomného testu, ktorý obsahuje 30 otázok, a na ktorý budete mať vyhradený čas 60 minút. Pre úspešné zloženie teoretickej skúšky musíte mať minimálne 25 správnych odpovedí.

Obsah praktickej skúšky

Práve praktická skúška dokonale preverí vaše jazdecké zručnosti a schopnosti. Tá pozostáva zo základných chodov koňa (krok, klus, cval), prevedenia v kruhu, zrovnania a zastavenia s dôrazom na sed a vplyv jazdca, rovnováhy a korektnosti pomôcok na prekážkach.

Trojnásobná neposlušnosť v rámci praktickej skúšky končí vylúčením zo skúšky.

Vedeli ste, že…

…jazdecká licencia neslúži výhradne len na súťaženie? Rovnako ako u vodičského oprávnenia skupiny B, aj tu ide o ZÁKLAD, ktorý vás neskôr (po splnení určitých podmienok) oprávňuje túto licenciu rozširovať, a to napríklad na trénera či inštruktora jazdectva I. a II. triedy.

Hodnotenie skúšky

 1. Komisia musí pozostávať z 3 skúšajúcich.
 2. V rámci praktickej skúšky sa udeľuje hodnotenie absolvoval/neabsolvoval.
 3. V rámci teoretickej skúšky je nutné dosiahnuť minimálne 25 správnych odpovedí z 30.
 4. Na záver skúšky je uchádzačovi vydaný protokol o vykonaní skúšky – ten je následne doručený príslušnej oblasti SJF, na základe ktorého SJF vydáva uchádzačovi licenciu.

Harmonogram skúšky

 • 9:00 – zhromaždenie uchádzačov na prezentácii, kde im bude následne pridelené číslo. Podávanie informácií ohľadom priebehu skúšky;
 • 10:00 – predvádzanie koní;
 • 11:00 – praktická skúška (jazda);
 • 14:00 – teoretická skúška (písomný test);
 • 16:00 – vyhodnocovanie a odovzdávanie dokladov o úspešnom/neúspešnom absolvovaní skúšky.

Pre viac informácií kontaktujte Slovenskú jazdeckú federáciu

BONUS: Skúška základného výcviku jazdca (teoretická časť) – otázky a odpovede

Kto organizuje jazdecký šport v SR?

Slovenská jazdecká federácia (SJF).

Aký je názov medzinárodnej jazdeckej federácie?

Federation Equestre Internationale (FEI).

Čím sa riadia jednotlivé súťaže všetkých disciplín jazdeckého športu?

Pravidlá jazdeckého športu SJF.

Z ktorých disciplín sa skladá súťaž všestrannej spôsobilosti (military)?

Drezúra, terénna jazda, parkúr.

Popis drezúrneho obdĺžnika.

Rozmery 20×60 (20×40) m.

Aký je spôsob hodnotenia v drezúrnej súťaži?

Predvedenie predpísaných cvikov hodnotí 3-členný rozhodcovský zbor 10-bodovou stupnicou.

Aké sú výšky prekážok v klasických skokových súťažiach?

ZM – 80 cm, Z – 100 cm, ZL – 110 cm, L – 120 cm, S – 130 cm, ST – 140 cm, T – 150 cm, TT – 160 cm.

Aký je význam veterinárnej kontroly na vytrvalostných súťažiach?

Zachovanie zdravia koňa.

Aké je rozdelenie disciplín westernového jazdenia?

Súťaže na prijazdenosť, ovládateľnosť a poslušnosť koňa – reining, western riding, western pleasure, trail.

Rýchlostné súťaže – barel racing, pole bending.

Práca s dobytkom – roping, team pening, cutting, working cowhorse.

Posúdenie stavby tela – halter.

V akom veku môžu kone štartovať na pretekoch?

Vo veku štyroch rokov, vo westerne vo veku troch rokov.

Aké sú potrebné doklady jazdca a koňa pre štart na pretekoch?

Platná jazdecká licencia, pas koňa s platnými veterinárnymi vyšetreniami a vakcináciami, platná licencia koňa.

Zásady prvej pomoci pri úraze jazdca.

Ak je postihnutý v bezvedomí – okamžite volať prvú pomoc, zaistiť dýchanie, dať ho do stabilizovanej polohy, nehýbať s ním, ak to nie je vyslovene potrebné.

Ak je jazdec pri vedomí – podľa rozsahu zistených poranení zavolať prvú pomoc, prípadne dopraviť jazdca do nemocnice.

Čo musí obsahovať lekárnička v jazdeckom zariadení?

Niekoľko rýchloobväzových náplastí, sťahovací obväz, lieky tlmiace bolesť, prostriedok na dezinfekciu rán, obväzové balíčky o veľkosti malá, stredná a veľká, 2 trojrohé šatky, sterilné obväzové štvorce 10×10 cm, gázový obväz, zatváracie špendlíky, leukoplast, nožnice, jednorazové rukavice, lepiaca páska, návod prvej pomoci, zoznam všetkých dôležitých telefónnych čísel.

Aké sú základné chody koňa?

Krok – štvortaktný, laterálny pohyb, dĺžka kroku 1,10 – 1,50 m; rýchlosť 100 – 110 m/min.

Klus – dvojtaktný, diagonálny pohyb, dĺžka klusového kroku 1,50 – 2,20 m; rýchlosť 210 – 240 m/min.

Cval – trojtaktný, rozlíšený cval vpravo alebo vľavo, dĺžka cvalového skoku je 3,60 – 3,90 m.

Popíšte nohosled koňa v základných chodoch.

Krok – 4-taktný (4 2 3 1)

Klus – 2-taktný (1 2 2 1)

3-taktný (3 2 2 1)

Vysvetli pojem chod, ruch a akcia.

Chod – druh a rýchlosť striedania končatín

Ruch – tempo v určitom čase

Akcia – výška a spôsob dvíhania končatín

Čo je mimochod?

Označovaný aj ako pas, je to prejav výrazného laterálneho posunu končatín, napr. pravej zadnej a pravej prednej súčasne vpred.

Popis oblastí tela koňa.

Hlava, hriva, šija, hrdlo, hrdelnicová brázda, kohútik, chrbát, bedrá, kríže, chvost, plece, ramenný kĺb, rameno, lakťový kĺb, predlaktie, zápästie, záprstie, sponka a sponkový kĺb, korunka, kopyto, prsia, rebrová krajina, hruď, podrebrie, mečová krajina, hladová jama, slabina, pupková krajina, lonová krajina, bedrový hrboľ, zadnica, hrboľ stehnovej kosti, stehno, predkolenná riasa, predkolenie, predpätie, pätový kĺb, podpätie, mozolec.

Popíšte základné farby koní.

Beluš je kôň, ktorý má srsť po celom tele bielu alebo prevažne bielu, pričom kožu a kopytá má tmavošedé. Žriebätá belušov sa rodia čierne alebo tmavé. Po výmene žriebäcej podsady sa stávajú tmavošedé, medzi tmavými chlpmi im začnú narastať chlpy biele. Vybeľovanie srsti trvá u niektorých jedincov dlhšie, u iných kratšie.

Ryšiak je kôň s červeno-hrdzavou farbou srsti s odtieňmi od žltočervenej až po čiernu. Hriva, chvost a spodok končatín sú buď rovnakej farby ako srsť, alebo sú svetlejšie až biele, prípadne tmavšie, nikdy nie čierne. Odtiene: žltý, pravý, červený ryšiak. Na hlave a končatinách majú často biele odznaky.

Hnedák má srsť červenohnedej farby rôznych odtieňov. Hriva, chvost a spodná časť končatín je čierna. Podľa intenzity sfarbenia: svetlý, tmavý, pravý a čierny.

Vraník má srsť po celom tele čiernu. Koža je tmavošedá. Úplný mechanizmus sa prejavuje aj vo sfarbení kopýt. Vyskytuje sa len v odtieni vraníkov.

Aké sú získané odznaky koní?

Výpaly, rany, jazvy.

Aké sú vrodené odznaky koní?

K vrodeným odznakom patria všetky odchýlky od základného sfarbenia. Ide o iné sfarbenie určitej časti tela, odznaky vzniknuté depigmentáciou na niektorej časti tela, zvlášť na hlave a končatinách. Ďalej sú to vrodené abnormality chrupu, tvar a poloha chlpových vírov. K odchýlkam od typického sfarbenia patrí aj prekvitnutosť a škrvnitosť.

Popíšte zásady správneho kŕmenia a napájania koní.

Kone kŕmime cez deň v presne stanovený čas, denná kŕmna dávka je rozdelená: 25 % ráno, 25 % obed a 50 % večer. Voda musí byť zdravotne nezávadná, čistá a bez zápachu, najlepšie v adlibitnom množstvo, v priemere počítame pre koňa s hmotnosťou 500 kg asi 40 l vody. Spotreba vody závisí od plemena, veku, pracovného zaťaženia, ročného obdobia, u kobýl od laktácie. Základné krmivá: seno lúčne, ovos, kŕmna slama, kŕmna repa, mrkva. Krmivo nesmie byť namrznuté, zaplesnené, zaparené či stuchnuté.

Aká je telesná teplota koňa?

38,5°C

Zásady bezpečnosti práce pri ošetrovaní koní a prístup ku koňom.

Predtým, ako pristúpime ku koňovi, musíme sa vždy ohlásiť – predídeme tým možnosti vyľakania, a aj možnej neželanej reakcii. Ku koňovi pristupujeme vždy z ľavej strany a bez zbytočných rýchlych pohybov, ktoré by koňa mohli vystrašiť.

Ošetrovanie koní pred a po výcviku.

Kone sú čistené česákom, ktorým sa srsť po celom tele oblúkovými pohybmi očistí, a mäkkou kefou sa zotrie prach. Keď sa na kefe prach nahromadí, kefa sa otrie o česák, aby sa zbavila prachu. Z hygienického hľadiska je najsprávnejšie čistiť kone mimo stajne, lebo čistením sa veľmi rozvíri prach v stajni. Nozdry, okolie očí, vonkajšie pohlavné orgány a okolie konečníka očistíme osobitnou mäkkou a čistou handrou. Kone, ktoré sú po práci spotené a znečistené, treba ihneď vyčistiť. Spoteného koňa najskôr vysušíme, a to za teplého počasia jeho prevádzaním na slnku, pri nepriaznivom počasí slamenými vechťami. Po osušení ho riadne vyčistíme. Hrivu a chvost čistíme hrebeňom alebo kefou, ale opatrne, po pramienkoch, aby sme nevytrhali vlásie. Kone sa nemajú čistiť pri kŕmení, aby sa nevyrušovali.

Vysvetlite význam podkúvania a ošetrovania kopýt.

Ošetrovanie kopýt je veľmi dôležité, pomáha k nerušenému rastu žriebät, udržiava dobrý zdravotný stav a pracovnú spôsobilosť dospelých koní. Kopytá sa znečisťujú a poškodzujú v stajni, pri práci alebo pohybovaní, kde sa často narúša ich kvalita a tvar kopytnej rohoviny. Ak chceme udržať kopyto zdravé, pevné a pružné, musíme ho pravidelne čistiť, natierať a upravovať. Úprava kopýt spočíva v pravidelnej korektúre a podkúvaní v intervaloch každých 6 týždňov.

Aká je dĺžka žrebnosti u kobýl?

333 dní.

V akom veku sa odstavuje žriebä od matky?

5 – 6 mesiacov.

Aké sú zásady správneho odchovu mladých koní?

Dostatočný pohyb na pasienku, kvalitná výživa, dôkladné ošetrovanie.

Aké sú zlozvyky koní?

Tkalcovanie (hodinárčenie), klkanie (prehĺtanie vzduchu), hryzenie.

Popíšte uzdičku a uzdu.

Uzdička je vhodná pre základný výcvik, športové a rekreačné jazdenie. Skladá sa z nátylníka, čelenky, dvoch lícnic, podhrdelníka, nánosníka, zubadla a oťaží.

Uzda sa používa pri vyšších stupňoch drezúrneho jazdenia. Tvorí ju nátylník, čelenka, lícnice, podhrdelník, nánosník, dve zubadlá (pákové a lomené) a oťaže.

Popíšte anglické sedlo a jeho doplnky.

Jazdecké sedlo musí vyhovovať jeho športovému využitiu, tzn. musí byť prispôsobené konkrétnemu druhu jazdeckého športu. Základné zloženie anglického sedla – kostra sedla, predná rázsocha, posedlie, zadná rázsocha, sedlový vankúš, veľké stranice, malé stranice, remene na podbrušník, strmeňový zámok, strmeňový remeň, strmeň, spodné stranice, kolenná opierka, podbrušník s prackami.

Čo je martingal a k čomu slúži?

Je jednou z pomocných oťaží. Poznáme krúžkový a pevný martingal, v praxi sa najčastejšie využíva krúžkový. Martingal je pomôcka používaná pri koňoch, ktoré majú zlozvyk dvíhať hlavu hore, po nastavení pevného priľnutia oťaže ťahajú hubu koňa cez martingal dolu.

Aké poznáte pomocné oťaže a aká je ich funkcia?

Jednoduché vyväzovacie oťaže, trojuholníkové oťaže, dvojité vyväzovacie oťaže, krúžkový martingal, pevný martingal, prievlečné oťaže.

Funkcia pomocných oťaží spočíva v uľahčení práce pri výcviku koní, používajú sa pri uvoľňovaní koňa pred prácou, ďalej pri výcviku začiatočníkov – správne pripnuté pomocné oťaže nútia koňa skloniť hlavu, krk a tým vyklenúť chrbát.

Akú funkciu má vonkajšia oťaž pri vedení koňa?

Vonkajšia oťaž má dôležitú funkciu pri postavení koňa k ruke a pri jeho ohnutí. Postavenie k ruke znamená, že kôň ohne hlavu do strany. U uvoľneného koňa sa hrebeň krku ľahko nakloní na tú stranu, ku ktorej ho pristavujeme. Postavenie koňa k ruke zvyšuje jeho poslušnosť na oťaž. Kôň sa dostáva z vnútorných pomôcok na vonkajšie.

Vymenujte a popíšte funkciu ochranných pomôcok pre koňa vo výcviku a na súťaži.

Chrániče predných a zadných nôh – zabraňujú poraneniu nohy koňa.

Hrudný chránič na podbrušníku – zabraňuje poraneniu hrudníka u koní, ktoré si nad skokom krčením nôh narážajú kopytami do hrudníka.

Popíšte oblečenie a výstroj jazdca pri tréningu.

Oblečenie jazdca v tréningu je závislé od jazdeckej disciplíny, ktorej sa venuje. Výstroj jazdca je: jazdecká prilba, rajtky, jazdecké čižmy alebo chapsy, rukavice, jazdecká vesta. Celkovo oblečenie musí byť pevné, elastické a musí umožňovať maximálny možný komfort jazdcovi pri výcviku koňa.

Popíšte oblečenie a výstroj jazdca v súťažiach.

Parkúr – jazdecké sako, jazdecká košeľa, kravata, biele rajtky, jazdecké čižmy, jazdecká prilba.

Drezúra – frak, cylinder, biele rajtky, biele rukavice, jazdecké čižmy.

Popíšte správny sed jazdca.

Jazdec sedí v najhlbšom mieste sedla, vyrovnaný a s uvoľnenými svalmi, hlavu má držať prirodzene, päsť, koleno a špička tvoria kolmicu, zátylie, ramená, bedro a päta tvoria druhú kolmicu, päta je najnižší bod jazdca na koni, strmene sú našliapnuté na najširšom mieste chodidla.

Vymenujte základné pomôcky, ktorými pôsobí jazdec na koňa.

Sed, holeň, oťaže a bičík.

Vysvetlite pojem „Polovičná zádrž“ a „Celá zádrž“.

Polovičná zádrž – súhra všetkých pomôcok umožňujúcich kontrolované jazdenie. Dáva sa krátkym, zvýšeným zovretím koňa medzi pomôckami sedu, holeňami a oťažami, po ktorých nasleduje povoľujúca pomôcka. Zosilneným pobádaním pri polovičnej zádrži dostane kôň silnejší impulz dopredu. Tým začne viac pristupovať do ruky. Dobre prijazdený kôň si pritom akoby sám berie pomôcku oťaže a primerane priestupne vykračuje pod ťažisko. Polovičné zádrže sa používajú, aby sme urobili prechod z jedného chodu do druhého; skrátili alebo regulovali krok koňa v jednom chode; upozornili koňa na nový cvik alebo úlohu; zlepšili alebo udržali zhromaždenie a držanie tela koňa pri pohybe.

Celá zádrž – zádrž, ktorá vedie k úplnému zastaveniu koňa. Celú zádrž môžeme dať z akéhokoľvek chodu, avšak iba na rovných líniách. Koňa na ňu pripravíme jednou alebo viacerými polovičnými zádržami. Pomôcky používame rovnaké ako pri polovičnej zádrži, a to tak, že pobádame koňa sedom a holeňami do vydržujúcej ruky až do úplného zastavenia.

Popíšte veľký kruh. Aký má priemer?

Veľký kruh začína a končí v strede krátkej steny jazdiarne a má priemer 20 m.

Aká je vzdialenosť kavaliet (pre krok, klus a cval)?

Krok – 1 – 1,1 m

Klus – 1,3 m

Cval – 3 – 3,5 m

Základné zásady prepravy koní – dopravné prostriedky, výstroj koňa.

Ako dopravné prostriedky sa používajú špeciálne upravené nákladné autá, prípadne kamióny. Ďalej sa používajú prívesné vozíky za osobné automobily špeciálne určené na prepravu koní, ktoré sa vyrábajú pre 1-4 kone. Výstroj koňa na prepravu je zložená zo špeciálnych prepravných chráničov, ktoré chránia nohy koňa pred poranením počas prepravy, v prípade potreby sa používajú chrániče na chvost, používajú sa u koní, ktoré sa počas prepravy opierajú chvostom o zadnú stenu dopravného prostriedku. V prípade nepriaznivého počasia deka.

Aké sú základné zásady jazdenia na jazdiarni?

Vyšší ruch má na jazdiarni prednosť, stretávajú sa pravé ruky.

Aké sú základné jazdecké disciplíny?

Skok, drezúra, všestranná spôsobilosť (military), vytrvalosť, voltíž, záprahy a western.


Páčil sa vám tento článok? Podnikáte? Máte záujem o kvalitnú tvorbu obsahu aj na vašom webe? Neváhajte ma kontaktovať!