Ochrana osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

JanaCopy pre poskytovanie služieb spracováva niektoré vaše osobné údaje.

Objednávate moje služby?

Ak máte záujem o moje služby, budem pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré mi zdelíte. Najčastejšie ide o meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky ohľadom objednávky, prípadne ďalšie údaje, ktoré mi v objednávke vyplníte alebo mi ich v rámci ďalšej dohody doložíte. Prečo?

  • kontaktujem vás prostredníctvom nich pre ďalšie inštrukcie
  • ak sa nakoniec rozhodnete pre moje služby, budem musieť na základe objednávky s vami komunikovať
  • použijem ich pre doloženie plnenia mojich povinností, ktoré mi vyplývajú zo zákona alebo zmlúv

Takéto spracovanie mi umožňuje nariadenie GDPR (jednanie o zmluve, poskytovanie zmluvného plnenia, prípadne plnenia zákonných povinností a oprávnený záujem). Ak sa na ďalšej spolupráci nedohodneme, vaše údaje prestanem spracovávať a to od našej poslednej komunikácie.

Ešte by ste mali vedieť:

Pokiaľ by ste potrebovali ohľadom osobných údajov čokoľvek prebrať, napíšte mi prostredníctvom kontaktného formulára.

Nariadenie GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES), ktorá oblasť osobných údajov upravuje, vám dáva aj právo obrátiť sa na mňa a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávam, vyžiadať si u mňa prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete žiadať kópiu spracovávaných osobných údajov, žiadať odo mňa v určitých situáciách odstránenie osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenos. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a proti spracovaniu na základe tzv. oprávneného záujmu môžete vzniesť námietku. Ak si myslíte, že s údajmi nenakladám správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť priamo na súd.